Οι σκοποί μας

Οι σκοποί του Σωματείου μας, κατά το καταστατικό

  1. Η ανάπτυξη, καλλιέργεια, προβολή και διάδοση της τέχνης του θεάτρου.
  2. Η προσέλκυση όλων εκείνων που ενδιαφέρονται για το θέατρο και την τέχνη γενικότερα.
  3. Η παραγωγή έργου καλλιτεχνικού με τη συμμετοχή ανθρώπων που έχουν σχέση με την Τρίπολη και τον ευρύτερο χώρο της Αρκαδίας.
  4. Η συνεργασία με άλλους Συλλόγους, φορείς, ομάδες ή άτομα που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
  5. Η ευαισθητοποίηση των μελών του Σωματείου και του ευρύτερου κοινού στα θέματα τέχνης, η θεωρητική κατάρτιση των μελών του, καθώς και η διαρκής αναζήτηση τρόπων έκφρασης γύρω από τη θεατρική πράξη.
  6. Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του μέσα σε ατμόσφαιρα φιλική, δημιουργική, ανθρώπινη.
  7. Η στήριξη κάθε είδους πρωτοβουλίας που θα έχει στόχο την καλλιτεχνική έκφραση, την προστασία των έργων του πολιτισμού και τη διατήρηση και προβολή της φυσιογνωμίας της Αρκαδίας.