Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Σωματείου, στη διοίκησή του συμμετέχουν όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στις αρχαιρεσίες.
Μετά τις αρχαιρεσίες τής 9ης Ιουνίου 2021, στη διοίκηση του Σωματείου κατά την προσεχή τριετία θα συμμετέχουν -κατ’ αλφαβητική σειρά–  οι παρακάτω:
1. Αγγελάκος Κωνσταντίνος
2. Αρτόπουλος Θεόδωρος
3. Δάλκου Γεωργία
4. Δελής Μαρίνος
5. Καλοστύπης Ηλίας
6. Λουρίδας Θεόδωρος
7. Μακρής Κωνσταντίνος
8. Μπαντούνα Αντωνία
9. Παράσχου Γιούλα
10. Ραδαίου Βασιλική
11. Σκιντζής Κωνσταντίνος
Τις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ανέλαβαν:

Α) Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Αντωνία Μπαντούνα
Αντιπρόεδρος: Μαρίνος Δελής
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μακρής
Ταμίας: Ηλίας Καλοστύπης
Έφορος υλικού: Θεόδωρος Αρτόπουλος
Β) Εξελεγκτική Επιτροπή
Γεωργία Δάλκου
Θεόδωρος Λουρίδας
Κωνσταντίνος Αγγελάκος