Ως Θεατρική Ομάδα της Τρίπολης έχουμε ως σημείο αναφοράς μας το μοναδικό θέατρο της πόλης – το Μαλλιαροπούλειο θέατρο- που χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα.
Γι’ αυτό και το επιλέξαμε ως σήμα του σωματείου μας.
Ο χώρος όπου παρουσιάζουμε τις παραστάσεις μας, δεν θα μπορούσε να γίνει σήμα, διότι βρίσκεται υπό την γην (είναι ένα υπόγειο στην οδό Φιλελλήνων 8).